Skip to content

Standardy Ochrony Małoletnich

SNZOZ sp. z.o.o spełnia standardy Ochrony Małoletnich zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023r., zmiana ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023r. (Dz.U. poz 1606)  

Back To Top

leczenie na raty

honorujemy

Leczenie na raty