Skip to content

Przychodnie zdrowia z gwarancją jakości.
Sprawdzone i polecane przez pacjentów i ekspertów.
Biuro programu „Przyjazna Przychodnia – Współpraca Sieciowa”
Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Tuned Solutions Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 55 C, 40-778 Katowice
tel. 32 793 73 27, fax 32 793 73 27
e-mail: biuro@przyjaznaprzychodnia.info

Oświadczenie o przestrzeganiu praw Pacjenta w Placówce

o nazwie Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOTO-MED” Kazimiera Sikora
zlokalizowanej pod adresem ulica Słoneczna 1, 25-731 Kielce

Niniejszym oświadczam/my, że w odniesieniu do Kryterium uczestnictwa w Programie Przyjazna Przychodnia – Współpraca Sieciowa – Wdrożone standardy obsługi Pacjenta:

1. W Placówce są dostępne i widoczne dla Pacjentów w poczekalni następujące komunikaty:

  • informacja o prawach Pacjenta zgodnie z Ustawą z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 13.02.2012 r., Poz. 159 z późn. zm.),
  • informacja o adresie i telefonie Rzecznika Praw Pacjenta,
  • informacja o trybie składania skarg i wniosków na miejscu, tj. w Placówce,
  • informacja o adresach i numerach telefonów jednostek świadczących całodobową opiekę w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, jeśli Placówka świadczy procedury w zakresie POZ,
  • informacja o numerach telefonów alarmowych ratownictwa medycznego (112, 999), oraz

2. wszystkie gabinety w Placówce zapewniają Pacjentowi intymność podczas badań lub zabiegów wymagających zdjęcia odzieży.

Back To Top

leczenie na raty

honorujemy

Leczenie na raty