Skip to content

Regulamin KARTY PACJENTA MOTO-MED

 1. Posiadaczem KARTY PACJENTA MOTO-MED może zostać każdy Pacjent przychodni stomatologicznej należących do Moto-Med sp. z o.o., który spełnia warunki otrzymania karty oraz zapozna się z regulaminem i wyrazi jego akceptację. Wszystkie zapisy zawarte w regulaminie stanowią wartość nadrzędną w mocy regulowania.
 2. Wzór KARTY PACJENTA MOTO-MED.
 1. KARTA PACJENTA MOTO-MED jest kartą indywidualną wydaną Pacjentowi, do której przypisany jest numer identyfikacyjny oznaczony na karcie Pacjenta i jego rodziny, leczących się w naszych placówkach. Karta ta służy do identyfikacji Pacjenta, dlatego zawsze Pacjent powinien ją przynieść i okazać w rejestracji w dniu zaplanowanej wizyty stomatologicznej. Dzięki tej Karcie Pacjent może również korzystać z przypisanych do niej przywilejów.
 2. Przywileje wynikające z KARTY PACJENTA MOTO-MED będą uaktywnione podczas drugiej wizyty danego pacjenta w naszych przychodniach.
 3. KARTA PACJENTA MOTO-MED nie jest kartą płatniczą, kredytową jak również bankomatową.
 4. Otrzymaną KARTĘ PACJENTA MOTO-MED może posługiwać się Pacjent oraz członkowie rodziny, których numer karty przypisany jest do karty stomatologicznej Pacjenta.
 5. W przypadku kradzieży lub zagubienia karty Pacjentowi przynależy wydanie nowej KARTY PACJENTA MOTO-MED.
 6. KARTA PACJENTA MOTO-MED obowiązuje wyłącznie w placówkach stomatologicznych należących do Moto-Med sp. z o.o. i znajdujących się na terenie Kielc.
 7. Zniżki i przywileje z posiadania KARTY PACJENTA MOTO-MED przysługują Pacjentom, który reguluje płatności w terminie.
 8. O użytkownikach KARTY PACJENTA MOTO-MED decyduje Właściciel firmy Moto-Med sp. z o.o. i nie może być ona odstąpiona osobom trzecim.
 9. Warunkiem otrzymania i użytkowania KARTY PACJENTA MOTO-MED, jest obowiązkowe zgłaszanie się na wizyty kontrolne w terminie co 12 m-cy od ostatniej wizyty stomatologicznej. Nie spełnienie warunków regulaminu powoduje utratę zniżek przypisanych do KARTY PACJENTA MOTO-MED.
 10. Firma Moto-Med sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu oraz wysokości i rodzajów zniżek, w każdym czasie bez podania przyczyny w dowolnym momencie, ze zobowiązaniem do poinformowania o zmianach na stronie internetowej www.motomed.com.pl.
 11. KARTA PACJENTA MOTO-MED nie łączy się z innymi rabatami.
 12. Warunkiem świadczenia usług stomatologicznych w przychodniach stomatologicznych należących do firmy Moto-Med sp. z o.o. jest wyrażenie przez Pacjenta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podczas aktywacji karty.
 13. Wyłącznym administratorem danych posiadacza KARTY PACJENTA MOTO-MED jest firma Moto-Med sp. z o.o.
 14.  Rabaty będę ustalane dla każdego posiadacza karty indywidualnie.
 15. KARTA PACJENTA MOTO-MED jest bezterminowa. Wystawca ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmiany ogólnych zasad przyznawania zniżek przez firmę Moto-Med sp. z o.o. lub gdy Pacjent nie przestrzega, któregoś z punktu regulaminu.
 16. Rabaty, o których mowa w niniejszym regulaminie nie dotyczą kosztów materiałowych wykorzystywanych do zabiegów.
Back To Top

leczenie na raty

honorujemy

Leczenie na raty