Skip to content

Przyszedł czas podsumowań 😃

Przyszedł czas podsumowań 😃
Firma rozpoczęła działalność w 1991 r. i dzięki staraniom Właściciela dr Kazimiery Sikory specjalisty II stopnia z chirurgii i protetyki w 2005 roku Ministerstwo Zdrowia i Starostwo Powiatowe Województwa Świętokrzyskiego przyznało akredytację na szkolenie lekarzy stomatologów w zakresie specjalizacji z protetyki, chirurgii , a także na prowadzenie stażu podyplomowego. Od tego czasu przeszkoliliśmy:
– 48 osób – staż podyplomowy;
– 6 osób – staż specjalizacyjny z protetyki;
– 4 osób – staż specjalizacyjny z chirurgii ;
– 27 osób – praktyki lekarskie;
– 20 osób – praktyki asystenckie.
Back To Top

leczenie na raty

honorujemy

Leczenie na raty