skip to Main Content

Procedury przyjęcia pacjentów

Procedury przyjęcia pacjentów

Serdecznie prosimy aby na wizytę zgłaszać się z własną maseczką i długopisem.

 1. Przyjmujemy wyłącznie osoby w pełni zdrowe, nie mające kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie lub podejrzaną o konornawirusa.

 2. Przed przyjściem do naszych przychodni, prosimy umówić się na wizytę telefonicznie ul. Zagnańska 84B 413627585, kom. 662614237 i ul. Słoneczna 1 413451147, kom. 6083030423 w Kielcach.

 1. W przypadku gdy pacjent nie skontaktuje się telefonicznie i przyjdzie bezpośrednio do gabinetu, zostaną wobec niego zastosowane odpowiednie środki przeciwko COVID-19 i jeżeli będzie taka możliwość to zostanie przyjęty przez lekarza stomatologa.

 2. Zapraszamy do naszych przychodni 15 min przed wizytą w celu wypełnienia stosownych ankiet i wywiadów. Prosimy przestrzegać ustalonych terminów, spóźnienie na wizytę skutkowało będzie skróceniem czasu wizyty.

 3. Po wpuszczeniu do środka przez pracownika SNZOZ Moto-Med – prosimy o zdjęcie odzieży wierzchniej – kurtka, płaszcz. Jeśli istnieje taka możliwość, prosimy pozostawić odzież w samochodzie.

 4. Pacjent pozostaje w pierwszej części poczekalni, gdzie ma wstępnie mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym.

 5. Następnie pacjent myje ręce w toalecie dla pacjentów i w rejestracji dezynfekuje je.

 6. Pacjent przechodzi do głównej poczekalni, gdzie wypełnia i podpisuje ankietę epidemiologiczną i oświadczenie pacjenta, wywiad chorobowy, oświadczenie pacjenta o RODO.

 7. Osoby towarzyszące nie będą mogły przebywać podczas trwania wizyty w gabinecie oprócz faktycznego opiekuna małego dziecka, wobec którego również stosowane są środki ochrony wobec COVID-19. Przez cały czas ma założoną maseczkę.

 8.  Wszelkie ruchy pacjenta w poczekalni i gabinecie powinny być ograniczone do niezbędnego minimum oraz połączone z ograniczonym dotykaniem powierzchni mebli, urządzeń oraz ścian. Pacjentów znajdujących się w poczekalni prośmy aby zachować odstęp min. 1,5 m.

 9. Leczenie Pacjenta w naszych przychodniach odbywa się w „Pomieszczeniu zabiegowym”, natomiast lekarz przygotowuje się do przyjęcia Pacjenta w „Pomieszczeniu czystym”.

 10. Cały personel ubrany jest w odpowiednie środki ochrony i stosuje procedury przed rozprzestrzenieniem COVID-19.

 11. Przejście do gabinetu odbywać się będzie w towarzystwie personelu. Pacjent nie może samodzielnie otwierać drzwi gabinetu, ani dotykać przedmiotów.

 12. Podczas wizyty pacjent musi bezwzględnie stosować się do zaleceń personelu. Po zdjęciu maseczki oraz przed zajęciem miejsca na fotelu Pacjent rozpoczyna wizytę od płukania ust 1% wodą utlenioną lub alkoholowym roztworem chlorheksydyny przez 30 sec. Odbywa się wstępna diagnostyka, możliwe jest wykonanie RTG punktowego, pantomograficznego oraz tomografii komputerowej.

 13. Lekarz stomatolog przyjmuje pacjenta samodzielnie. Asysta podaje wszelkie potrzebne instrumenty wyciągając je z szuflad, Lekarz ma tylko kontakt z pacjentem i odpakowanymi, wysterylizowanymi narzędziami wysuwanymi z pakietów przez asystę na asystor. To samo dotyczy środków opatrunkowych, leków, nici itp.

 14. Po zakończonej wizycie asysta wyprowadza pacjenta na zewnątrz pomieszczenia zabiegowego do poczekalni. Pacjent może opuścić bezpiecznie przychodnię.

 15. Przed wejściem na tren pracowni rentgenowskiej prosimy wyjąć protezę ruchomą lub ruchomy aparat ortodontyczny i zabezpieczyć go w taki sposób, aby personel i aparatura oraz powierzchnie w pracowni RTG nie miały kontaktu z protezą lub aparatem ortodontycznym. Rekomenduje się, aby pacjent przed wejściem na teren pracowni rentgenowskiej usunął inne metalowe elementy z głowy i szyi (np. biżuteria, spinki itp.) i zabezpieczył je tak, aby personel i aparatura pracowni oraz powierzchnie w pracowni RTG nie miały z nimi kontaktu.

 16. Planowane są przyjęcia jednego pacjenta co 30 – 40 min. Po każdym Pacjencie gabinet przechodzi procedury dekontaminacji (dezynfekcji) według zaleceń Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Sanepidu. Takie postępowanie przestrzegane jest w stosunku do wszystkich zakresów, dziedzin i specjalizacji stomatologicznych w naszych przychodniach.

 17. Nasz personel medyczny zwraca szczególną uwagę na ochronę swojego zdrowia i swoich rodzin, dlatego po zakończeniu pracy przestrzega środków ochrony przeciwko rozprzestrzenianiu się COVID-19.

 18. Dziękujemy za dostosowanie się do nowych procedur. Prosimy o wyrozumiałość. Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo.

 

Życzymy Państwu dużo zdrowia.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi placówkami.

Nasz personel chętnie odpowie na każde pytanie.

Zarząd i Personel SNZOZ Moto-Med Sp. z o.o.

Back To Top
leczenie na raty
honorujemy
close-link
LECZENIE NA RATY

Facebook