Skip to content

Podczas pierwszej wizyty w naszych przychodniach lekarz wykonuje dokładny przegląd zębów oraz przeprowadza wywiad z pacjentem w celu jak najpełniejszego zrozumienia przyczyn zgłoszenia się na wizytę oraz zapoznania się z potrzebami i oczekiwaniami pacjenta. Pacjent otrzymuje informacje na temat stanu własnych zębów, różnych możliwości leczenia oraz wstępny kosztorys. W naszych placówkach używamy zawsze oryginalnych materiałów do wypełnień.

Każdy gabinet wyposażony jest w kamerę wewnątrzustną. Pozwala to lepiej poinformować pacjenta o stanie jego jamy ustnej, wyjaśnić jaki rodzaj leczenia oraz zabiegi są wymagane oraz skrupulatnie prowadzić dokumentację fotograficzną. Pacjent w prosty sposób może wyobrazić sobie oraz zrozumieć istotę prowadzonych i proponowanych zabiegów w obrębie jamy ustnej, a także zobaczyć postępy leczenia w poszczególnych etapach.

Back To Top

leczenie na raty

honorujemy

Leczenie na raty