Skip to content

mgr Katarzyna Janikowska – absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Nauk Medycznych oraz  Staropolskiej Szkoły Wyższej na kierunku Pedagog Logopeda. Ukończyła liczne kursy między innymi w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Terapeuta z ugruntowanym doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Na co dzień prowadzi terapię logopedyczną i pedagogiczną dzieci z zaburzeniami mowy oraz dzieci niepełnosprawnych. W pracy szczególne miejsce zajmuje problematyka kształtowania umiejętności komunikacyjnych, terapia afazji, dyslalii, seplenienia oraz opóźnionego rozwoju mowy.

Doświadczenie, w pracy pedagoga – logopedy, zdobywała pracując w placówkach oświatowo-wychowawczych i medycznych.

Back To Top

leczenie na raty

honorujemy

Leczenie na raty