Skip to content

Przed rozpoczęciem leczenia protetycznego ważnym elementem jest odpowiednie planowanie oparte na zdjęciach fotograficznych, zdjęciach RTG, modelach gipsowych i rejestracji zwarcia.

Aby wykonać precyzyjnie prace protetyczne, technik musi odtworzyć na modelach rzeczywistą pracę narządu żucia pacjenta. Umożliwia to m.in. zastosowanie łuku twarzowego. Pozwala ono na szybkie i dokładne wyznaczenie przestrzennej pozycji szczęki pacjenta względem stawów skroniowo p żuchwowych.

Stosowanie łuku twarzowego niesie dla pacjenta nastepujące korzyści:

  • większy komfort użytkowania prac protetycznych,
  • szybsza adaptacja do nowego uzupełnienia protetycznego,
  • unikanie możliwości powstawania zaburzeń w stawach,
  • osiągnięcie optymalnych wyników leczenia protetycznego.
Back To Top

leczenie na raty

honorujemy

Leczenie na raty