Skip to content

Ośrodek Moto-Med dysponuje również najbardziej zaawansowanym technologiczne tomografem Optident CS 9300 3D na rynku. Dzięki unikalnemu połączeniu trzech technologii – cefalometrii, pantomatografii oraz obrazowania w trójwymiarze tomograf nasz pozwala na doskonalą diagnostykę zewnątrzustną. Tomografia komputerowa umożliwia uzyskanie dokładnego obrazu zarówno wybranych zębów, jak i całej szczęki, żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych lub zatok.

Dzięki temu możliwe jest precyzyjne prześledzenie ich struktur. Do tego wszystkiego pomiary są rzeczywiste. Umożliwia to między innymi na precyzyjny dobór implantów i dokładne określenie ich usytuowania z uwzględnieniem topografii naczyń krwionośnych i nerwów. Tomograf pozwala na szybką ocenę struktur zębowych oraz zmian patologicznych. Pokazuje ona przestrzennie i szczegółowo wybrane obszary obrazowania w wysokiej rozdzielczości, co jest tak ważne w leczeniu endodontycznym i preriodontologicznym, podczas gdy zdjęcia pantomograficzne i cefalometryczne ukazują jedynie ogólny obraz. Trzeba podkreślić, że wszystko to odbywa się przy użyciu radiowizjografii, ograniczającej ekspozycję pacjenta na promieniowanie. Kładziemy na to bardzo duży nacisk – wyjaśnia doktor Sikora.

Back To Top

leczenie na raty

honorujemy

Leczenie na raty