Skip to content

Przychodnie zdrowia z gwarancją jakości.
Sprawdzone i polecane przez pacjentów i ekspertów.
Biuro programu „Przyjazna Przychodnia – Współpraca Sieciowa”
Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Tuned Solutions Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 55 C, 40-778 Katowice
tel. 32 793 73 27, fax 32 793 73 27
e-mail: biuro@przyjaznaprzychodnia.info

Oświadczenie o posiadaniu i stosowaniu standardów obsługi Pacjenta w Placówce

o nazwie Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOTO-MED” Kazimiera Sikora
zlokalizowanej pod adresem ulica Słoneczna 1, 25-731 Kielce

Niniejszym oświadczam/my, że w odniesieniu do Kryterium uczestnictwa w Programie Przyjazna Przychodnia – Współpraca Sieciowa – Wdrożone standardy obsługi Pacjenta:

Placówka posiada zdefiniowane i wdrożone, tj. znane całej swojej kadrze medycznej i okołomedycznej standardy obsługi Pacjenta obejmujące co najmniej:

  • zdefiniowaną rolę opiekuna pacjenta przypisaną konkretnym członkom kadry. Zadania opiekuna Pacjenta to w szczególności: uważne obserwowanie pacjentów w poczekalni, podchodzenie do każdego kto rozgląda się za osobą pomocną mogącą udzielić mu informacji, podchodzenie do każdego kto oczekuje powyżej 15 minut i wyjaśnienie przyczyny opóźnienia oraz oczekiwanego czasu dalszego oczekiwania, wręczenie interesującego materiału do czytania lub gadżetu, zaproponowanie i podanie gorącego napoju,
  • spisane informacje o częstych problemach w obsłudze Pacjenta, np. o sposobie radzenia sobie z błędnie wypisanymi skierowaniami, raz zdefiniowane i spisane klarowne wskazówki dojazdu do Placówki (aby służyły w rozmowie telefonicznej z Pacjentem w razie potrzeby),
  • proces potwierdzania wizyty, np. poprzez wydanie Pacjentowi na miejscu karty wizyty z informacją o dacie i godzinie wizyty oraz wskazującą lekarza lub terapeutę z imienia i nazwiska,
  • wytyczne w obsłudze tzw. „Trudnego Pacjenta”, np. proces obejmujący zaproszenie do osobnego pomieszczenia i rozmowy z Koordynatorem Obsługi Pacjenta w Placówce oraz uważne wysłuchanie uwag Pacjenta bez przerywania,
  • proces wizyty w gabinecie obejmujący opis postawy i działań lekarza lub terapeuty, w szczególności wskazujący, kto może przebywać w gabinecie podczas badania lub zabiegu i w jaki sposób / w jakich okolicznościach członkowie zespołu Placówki mogą wchodzić do gabinetu podczas trwającej wizyty (aby szanować prawo Pacjenta do jego intymności), a także wskazujący systemowy sposób zapewnienia czytelności recept, zaleceń oraz innych dokumentów wręczanych Pacjentowi po wizycie.
Back To Top

leczenie na raty

honorujemy

Leczenie na raty