Skip to content

RELACJE Z PRACOWNIKAMI

Rozumiemy, iż społecznie odpowiedzialny biznes dba również o dobre relacje z pracownikami. Sukces organizacji zależy od wspólnej pracy zarządu oraz pracowników. Ważną kwestią jest zatem motywowanie pracowników oraz zapewnienie im bezpieczeństwa (ciągłość zatrudnienia oraz sprzyjające warunki pracy m.in. odpowiednio wyposażone stanowiska pracy, funkcjonalna i spełniająca wymogi bezpieczeństwa przestrzeń do pracy, zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarno-socjalnego). Stworzenie odpowiednich warunków pracownikom sprzyja pozytywnym relacjom z personelem oraz daje wymierne efekty (motywacja do pracy, komfort, zaufanie do pracodawcy).

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Zespół Moto-Med realizuje odpowiedzialną politykę medyczną poprzez prowadzenie wspólnych działań z pacjentami i klientami mające na celu budowanie świadomości CSR.

Organizujemy liczne spotkania, prezentacje, rozmowy, które pozwalają uświadamiać, zapobiegać i rozwiązywać problemy klientów oraz klientów. Jednocześnie Moto-Med zmienia materiały firmowe, tak by w każdym procesie, realizowanym z klientem i klientem, możliwy był prosty dostęp do wiedzy z zakresu CSR.

PERSONEL PRZEDSIĘBIORSTWA

Moto-Med realizuje działanie poprzez zaangażowanie pracowników w realizację strategii CSR. Ponadto wspiera zaangażowanie personelu we wdrażanie strategii społecznej.

ŚRODOWISKO NATURALNE

Moto-Med prowadzi działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne podczas prowadzenia biznesu.

Minimalizacja negatywnego wpływu odbywa się poprzez użycie energooszczędnych urządzeń, ekologicznych produktów jak oraz zmniejszenie ilości odpadów poprzez odpowiednią ich utylizację.

Raporty CSR

Raport CSR 2016
Back To Top

leczenie na raty

honorujemy

Leczenie na raty